Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja międzykulturowa to wszelkie działania, które mają na celu nawiązanie kontaktu pomiędzy różnymi kulturami, w założeniu prowadzące do zrozumienia i pojednania. Kontakty między kulturami są niezwykle istotne, pozwalają bowiem zrozumieć ludzi wychowanych w odmiennej do naszej kultury. Brak tych kontaktów może doprowadzić do nieznajomości obcej kultury i spowodować szok kulturowy. Szok kulturowy to sytuacja, w której przedstawiciele http://ladeco.pl/produkty/meble-biurowe/ różnych kultur próbują się skomunikować się ze sobą, bardzo często w sposób niewerbalny. Brak kontaktów z obcymi kulturami może również doprowadzić do powstania nieporozumień między nimi w momencie przypadkowej konfrontacji, czyli tzn.

Komunikacja

konfliktu kultur. Często nieświadomie możemy kogoś skrzywdzić, ponieważ nie wiemy, że na przykład jakiś gest uznawany jest w jego kręgu kulturowym za obraźliwy. Aby uniknąć powstawania bariery kulturowej powinniśmy być otwarci na odmienność i inne kultury, zgłębiać ją i uczyć się obcych języków. Bardzo w tym pomaga podróżowanie i zawieranie znajomości z ludźmi z różnych zakątków świata.

Od każdego z nich możemy nauczyć się czegoś ciekawego, aby potem móc przekazać tę wiedzę innym. Miej otwarty umysł i serce na ludzi niezależnie od tego jakim językiem się posługują i skąd pochodzą. Nie bój się obcości, lepiej spróbuj ją oswoić, a możesz naprawdę wiele zyskać.

Artykuł napisany przez: http://www.fizjosport.krakow.pl/ortopeda_krakow.html