kultura chrzescijanska

kultura chrzescijanska

Sie 03
kultura chrzescijanska

Jednostka musi utrzymać w świetle Jego –

·Obecna sytuacja finansowa

·planowanie podatkowe

·Przyrostowe dochodów w najbliższej przyszłości

·Wymagania płynnej gotówki

·Potrzebuje w krótkim / średnim okresie (dom hipotecznych, edukacja, podróże zagraniczne)

·Długotrwałe potrzebuje post- emeryturę i

·Bezpieczeństwo kapitału i optymalna stopa zwrotu

Klimat inwestycyjny w Australii

kultura chrzescijanska

Klimat inwestycyjny w Australii liczyć się być bardzo sympatyczny.

·Stabilność polityczna i gospodarcza, otwartego społeczeństwa, niska stopa bezrobocia i niska stopa inflacji (mniej niż 3% rocznie) i wydajność przemysłu http://www.konstel.com.pl/plyty-drogowe.html i handlu stworzyły atmosferę zaufania.

·Australia otrzymał $ 8 mld jako Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2003 roku, Światowy Raport Inwestycyjny 2004 wydany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju.

·Międzynarodowy Fundusz Walutowy (listopad 2003) pochwalił gospodarki kraju za „dobre wyniki z sześciu latach nadwyżek budżetowych, spadając dług publiczny, niska inflacja, wysokie i rośnie wydajność i długi okres nieprzerwanego wzrostu, które opierają dynamiczną pracę rynek”.

· Australia ma bogatą bazę zasobów naturalnych i silnego sektora rolnego i zasobów. Również jej sektory biotechnologii, technologii informatycznych oraz usług energetycznych odnawialnych zostały przyczyniając się do prawie 80% produktu krajowego brutto.

· Kraj ten posiada wysoce wykwalifikowanych i wielokulturowego siły roboczej, wysokich umiejętności badawczych i rozwojowych oraz infrastruktury, zaawansowanych systemów informatycznych i technologicznych.

·Rząd zachęca BIZ i sprzyja przejrzysty i pro-inwestycyjny otoczenia regulacyjnego.

Aleje dla inwestorów

Kiedy Adam i Ewa delved rozpiętości, nie było mowy o inwestycji? Może przechowywać ziarno dla deszczowy dzień.
Artykuł napisany przez: https://www.pracowniaintegra.pl/